ANDERS JANSSON

Jag arbetar med skulptur, skalan, matrialet och det tredimensionella rummets möjligheter.

Jag är intresserad av det som händer när en skulptur möter ett rum och den tredimensionella upplevelsen, när man som betraktare rör sig i rummet.


Sedan jag gick ut konsthögskolan i Stockholm, har jag genomfört ett stort antal offentliga gestaltningsuppdrag, bland annat för Statens konstråd, Svenska Kyrkan, Stockholms läns landsting, kommuner och stiftelser.


Jag har arbetat i de flesta material som trä, brons, sten, järn och plast. Jag har undervisat i skulptur på Konstfack i fem år och har gjort porträttet av Tage Erlander i Riksdagshuset.

                                                                                 

                                                       Anders Jansson

Tel:  +46-70-56 56 280,   

Borgmästargatan 5, 116 29 Stockholm

 anders.jansson@skulpturkonst.se