ANDERS JANSSON

Sedan jag gick ut konsthögskolan i Stockholm 1998, så har jag arbetat heltid som konstnär. Jag har främst arbetat med offentlig gestaltning. Jag har genomfört ett tjugotal offentliga gestaltningsuppdrag, bland annat för Statens konstråd, Svenska Kyrkan, Sveriges Riksdag och ett stort antal kommuner och regioner.

Konsten är för mig tredimensionell. Jag tycker det är intressant att förhålla mig till olika rum, skalan och materialet är aspekter som är viktiga. En skulptur kan inte finnas utan ett förhållande till ett rum. Det förhållandet, mellan skulpturen, rummet och betraktaren är intressant att utforska. Frågan hur man med konst kan påverka en plats och skapa en stämning är det som driver mitt arbete framåt. 

Jag har tidigar också undervisat i skulptur på Konstfack i fem år och har gjort porträttet av Tage Erlander till Riksdagshuset.

                                                                                 

                                                       Anders Jansson

Tel:  +46-70-56 56 280,   

Borgmästargatan 5, 116 29 Stockholm

 anders.jansson@skulpturkonst.se